به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد ایستگاه آتش نشانی شماره 2 در فاز توسعه با حضور معاون وزیر صنعت و معدن ، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک جناب آقای دکتر یزدانی در تاریخ 08/07/1395 افتتاح گردید . 

 همزمان با انجام مراسم افتتاحیه مانور امینی و اطفاء حریق توسط آتش نشانان شهرک ها و نواحی صنعتی استان تهران با فرماندهی شهرک صنعتی شمس آباد