هم اکنون برگزاری جلسه پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی در سالن آمفی تئاتر ساختمان فناوری

  کانال رسمی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد