بازدید و آموزش یکی از مراکز پیش دبستانی شهر حسن آباد از ایستگاه شماره 1 آتش نشانی شهرک صنعتی شمس آباد                                                        

 

اصغر قره چلی ، معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد گفت: نونهالان مهدهاي کودک، پيش دبستاني ها با حضور در ايستگاه ها آتش نشاني شماره 1 شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد با فراگيري آموزش هاي اوليه ايمني، از نزديک با کار آتش نشانان آشنا شدند.

 

 
 

به گزارش روابط عمومي شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد : به دنبال هماهنگي انجام شده با سازمان آتش نشاني شهرک در نيمه اول مهر ماه سال 1396، یکی از مراکز  پيش دبستاني و مهد كودك شهر حسن آباد براي فراگيري اصول ايمني و نيز آشنايي با سازمان آتش نشاني به همراه مربيان خود در ايستگاه آتش نشاني شماره 1 حاضر و از تجهيزات، خودروهاي آتش نشاني و نيز بخش هاي مختلف ايستگاه بازديد کردند.

در پايان آتش نشانان عمليات اطفاء حريق را به صورت نمادين براي کودکان اجرا کرده و آتش نشانان با تقديم بسته های آموزشی و شیرینی از نوآموزان پذیرایی کردند .