TX Metronews - шаблон joomla Продвижение
جمعه, خرداد 06, 1401

برنامه زمان بندي مدیریت اضطراري بار -چهار شنبه مورخ 97/04/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار( قطع برق) در شهرک صنعتی شمس آباد

روز چهارشنبه مورخ 20 تیرماه ۱۳۹۷

 

گروه :  A ️بلوار نگارستان، بلوار جنوبی پروفسور حسابی، کوچه هاي 13 ،15 ، 11 ، 9 و 7 ، جنوب بلوار   هشترودي کوچه ي 20 جنوب

بلوار استقلال کوچه ي 19 ،صدراسازه، جنوب بلوار بوعلی سینا کوچه هاي 10 ،12 ، 14 ، 1 و 18 ، جنوب بلوار زکریاي رازي

کوچه هاي 7 ،9 ، 11 ، 13 و 15 ، جنوب بلوار خواجه نصیر الدین طوسی کوچه هاي 8 ،10 ، 12 ، 14 و16                                                                           شرکت لوله و ماشین  2                        

کارخانه ونوس شیشه             

 

                                                                                                                                                                                                               گروه  B:   شهرك آلومینیوم کاران - خ فروردین شمالی و جنوبی - خ اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ،شهریور ، مهر ، آبان،1 و 2 و 3 ، آذر ، پاییزان                 

 میدان گاز-گلسرخ 2،                

بلوار نگارستان - گلشن هاي 10 ، 12 ، 14                 

گروهبلوار گلستان - گلشن هاي 17 ، 15 ، 13 ، 11 ، 9 ، 7،         

 بلوار نگارستان- بلوار نارنجستان - گلبرگ 1،2،4،6،8،10،12،1

گروه E   : بلوار نگارستان - بلوار پروفسور هشترودی کوچه 1 ،  3،8،10،12   -  بلوار استقلال کوچه های  5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ،17 

  بلوار شافعی- خیابانهاي بهمن ، اسفند، دي ، آبان شمالی ، مهر شمالی ، پاییزان شمالی

 بلوار نگارستان، بهاران شمالی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 11 ،9 ،7 ،5 ، 3 و گلشن 6 وگلشید 11

گروه F ️  : ضلع شرق بلوار بوستان-گلبنهاي 10 ،12 ،14 ،16 ، 18                             

 بلوار گلستان گلشن های   19 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 - گلبن 3-بازارچه نگارستان - گلبن 5 -گلبن 7 -گلبن 9 -گلبن 11-  بلوار اصلی نگارستان - گلبن هاي 19 ، 17 ، 15 ، 13- شرکت میراب - پمپ گاز کوثر

 

لازم به توضیح است که گروه های که در بالا قید نشده است فقط در تاریخ قید شده در

برنامه مدیریت اضطراری بار نخواهند بود.

 

BT Floater