قابل توجه صنعتگران محترم شهرک صنعتی شمس آباد                                                                   

با توجه به پیگیری های  بعمل آمده و هماهنگی با شرکت توزیع برق استان مدیریت مصرف برق (قطع  احتمالی برق ) در شبکه توزیع برق شهرک صنعتی شمس آباد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱بین ساعات ۱۵:۳۰لغایت ۱۷:۳۰می باشد ، برای کسب اطلاعات بیشتر  به کانال تلگرام شرکت خدماتی  http://t.me/shamsabadisc   و سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به آدرس http://www.tvedc.ir/ مراجعه نمایید .