TX Metronews - шаблон joomla Продвижение
یکشنبه, تیر 05, 1401

 

مدیریت خدمات شهری و محیط زیست

واحدهای آتش نشانی، درمانگاه، فضای سبز، خدمات شهری و مراکز خدماتی مرتبط شامل باسکول، دپو زباله و نخاله و ... زیر مجموعه این مدیریت می باشند.

اهم فعالیتهای حوزه مدیریت خدمات شهری و محیط زیست عبارتند از :

بازدید مستمر از واحدهای صنعتی و ارائه مشاوره های لازم جهت ارتقاء سطح ایمنی واحدهای صنعتی در برخورد با حوادث ناشی از کار و آتش سوزی

اطفاء حریق واحدهای صنعتی شهرک که بر اثر بی توجهی طعمه حریق می گردند با بهره گیری از توان مرکز آتش نشانی شهرک شامل 5 خودروی آتش نشانی

بازدید مستمر و بهره برداری از فضای سبز شهرک شامل آبدهی، حذف علف های هرز، کود دهی و هرس درختان

ارائه خدمات اورژانسی به کارگران و پرسنل واحدهای صنعتی با استفاده از توان تخصصی و تجهیزاتی مرکز فوریت های پزشکی شهرک و بهره گیری از تخصص پزشکان و پیراپزشکان مرکز

مدیریت مرکز دفن و تخلیه نخاله های صنعتی شهرک(دپو)

نظارت و کنترل امور مربوط پیمانکاران خدماتی شهرک شامل دپو، باسکول، کیوسکهای مستقر در سطح معابر شهرک

نظافت و پاکسازی سطوح معابر شهرک با استفاده از یکدستگاه ماشین مکانیزه و کارگران خدماتی مورد نیاز

جمع آوری زباله های غیر صنعتی واحدهای صنعتی و انتقال به محل دپو


 • اصغر قرچلی

  مسئول آتش نشانی

   


 • پرسنل آتش نشانی

   

   


 • پرسنل آتش نشانی

   

   


 • پرسنل آتش نشانی

   

   


 • عملیات حریق گوهرساج

   

   


 • عملیات حریق گوهرساج

   

   


 • عملیات حریق گوهرساج

   

   


 • علیرضا خاوران     

  واحد فضای سبز

   

   


  فضای سبز 

   

   


 • فضای سبز

  سم پاشی درختان

   


 • پرسنل درمانگاه

   

   


 • پرسنل درمانگاه

   

   


 • باسکول

   

   


 • مرکز دفن و تخلیه نخاله های صنعتی

   

   

BT Floater