TX Metronews - шаблон joomla Продвижение
یکشنبه, تیر 05, 1401

واحد روابط عمومی

 

واحد روابط عمومی

اهم فعالیتهای این حوزه عبارت است از:

به روزرسانی تابلو های اطلاع رسانی واحدهای صنعتی بر اساس قراردادهای فی مابین با شرکت خدماتی

برگزاری دوره های مورد نیاز آموزشی برای پرسنل شاغل در واحدهای صنعتی و بر اساس تقویم آموزشی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان.

تهیه اخبار مربوط به رویدادهای شهرک و ارائه به مشاور تبلیغاتی شرکت جهت انتشار در پیک شهرک

ارائه آمار و اطلاعات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

تهیه گزارشهای مورد نیاز شرکت و تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی با توجه به مناسبتهای مختلف مندرج در تقویم.

تهیه گزارش مربوط به بازدید مدیر عامل شرکت از واحدهای صنعتی


  • سیده نرگس اجاق

    مدیریت

    روابط عمومی


  • پریسا علی پور

    کارشناس روابط عمومی

     

BT Floater